Achtergrond info

Het Grote Plein, experts in aangepaste vorming

Als vormingsorganisatie voor volwassenen met een verstandelijke handicap en hun netwerk wil Het Grote Plein, geworteld in het sociaal cultureel volwassenenwerk, partner zijn voor culturele, vormings- en welzijnsorganisaties. Zo bouwen we mee aan een inclusieve samenleving waar de grenzen van vandaag niet de grenzen van morgen zijn.

Het vormingswerk is gekenmerkt door een aantal basisvisies; levenslang en levensbreed leren, kwaliteitsvol vormingswerk, recht op vorming, burgerschap, kwaliteit van leven, emancipatorisch werken, netwerkvormend en netwerkversterkend.

We hebben een brede waaier van cursussen voor volwassenen met een verstandelijke handicap. Onder de thema’s  kijk op mijzelf, natuur, multimedia, cultuur en de wereld kunnen ze terecht in Geel, Mechelen en Ternat of op andere locaties in Vlaanderen.

Speerpuntthema’s van Het Grote Plein zijn: Afscheid van het leven, Weet en eet gezond, inleefreizen naar het Zuiden,  Ouderdom en verstandelijke handicap, Toegankelijke cultuur,  coaching van organisaties rond bewonersvergaderingen, gebruikersraad, .. Voor deze thema’ hebben we ook een aanbod voor begeleiders en het natuurlijke netwerk.

Het Grote Plein is ook sterk in het vormen, coachen en begeleiden van personen met een handicap en hun begeleiders en organisaties in het volwaardig participeren aan de samenleving. Zelf het woord nemen op studiedagen, deelnemen aan Europese projecten, ‘meeschrijven’ aan het strategisch plan van een organisatie, persoonlijke zorgplanning met de betrokkenen, … Wij kunnen een traject op maat uitstippelen.

Wij zijn een netwerkorganisatie, lid van de federaties Z11KR8 en Mediander. Via Pasform werken we voor het aanbod naar begeleiders nauw samen twee collega organisaties, Tievo en De Brug Hasselt

De educatieve medewerkers, free lancers en vrijwilligers van Het Grote Plein combineren hun professionaliteit met een warme, spontane en hartelijke aanpak. Zo kan iedereen zich thuis voelen bij Het Grote Plein.

www.hetgroteplein.be , Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29 84 42, info@hetgroteplein.be